Vastgoed privé of via de vennootschap aankopen?

Koop je investeringsvastgoed best privé aan of via de vennootschap? Het antwoord op deze vraag hangt van verschillende factoren af. 

Er zijn geen duidelijke richtlijnen die dit zwart-wit stellen. Iedere situatie is anders. Wij zijn graag je klankbord en adviseren op basis van jouw persoonlijke situatie.

We sommen alvast enkele voor- en nadelen op. 

Vastgoed voor 100% met uw vennootschap aankopen

+  Alle kosten m.b.t. aankoop en verbouwingen zijn integraal aftrekbaar. 
+  De waarde van het gebouw kan afgeschreven worden (niet de grondwaarde).
+  Dit is een interessante keuze als u een groter aantal panden wil verhuren én dit vastgoedvermogen wil overdragen naar de volgende generatie.

-  De vennootschap betaalt een meerwaardebelasting bij verkoop (verschil tussen verkoopwaarde en boekwaarde).
-  De huur is volledig belastbaar in de vennootschap ongeacht aan wie de vennootschap verhuurt.

Vastgoed voor 100% privé aankopen

+  Dit is meestal een betere piste als u geen ambities heeft om grootgrondbezitter te worden.
+  U betaalt als privé gebruiker geen belasting op huur als u verhuurt.
+  De intrestlasten over leningen zijn aftrekbaar als kost.
+  U betaalt geen meerwaardebelasting bij een verkoop na 5 jaar. (Grond pas na 8 jaar) - Opgelet: doet u dit regelmatig, dan is de kans op belastingdruk van 33% of meer reëel.
+  De huur zorgt voor een aanvullend inkomen voor en na uw pensioen.


-  Er is wel belastingdruk o.b.v. het aan te geven kadastraal inkomen (ca 1 maandhuur kwijt).
-  Er is zwaardere belastingdruk bij verhuur aan een beroepsgebruiker.
- Teveel privé-vastgoed in uw vermogen kan later extra erfbelastingen betekenen voor uw nabestaanden
- De middelen zijn nog niet privé aanwezig om een privé koop te doen .

Graag advies op maat?