Disclaimer, privacy & informatieplicht

 1. Discreet en correct
  Van Breda Immo Consult NV geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten. Wij hanteren hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen.

 2. Vanbredaimmoconsult.be
  De informatie die Van Breda Immo Consult via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht. Wij stellen alles in het werk om u correcte informatie en een onberispelijke service te bieden. Als gebruiker van deze website dient u zich er echter van bewust te zijn dat wij de veiligheid van de informatie niet kunnen waarborgen. Onze aansprakelijkheid voor enige schade door de raadpleging of het gebruik van gegevens op deze website kan enkel worden ingeroepen in het geval van opzet of een grove fout van onze bank.

 3. E-mail
  E-mailberichten en hun bijlagen kunnen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens bevatten. Wij sturen ze daarom uitsluitend naar adressen die u ons zelf hebt bezorgd en die wij met de grootste zorg beheren.

  Onze berichten zijn uitsluitend gericht aan de bestemmeling. Indien een bericht niet voor u persoonlijk bestemd is, is elke vorm van bekendmaking, verspreiding of andere communicatie strikt verboden. Krijgt u toch een bericht per vergissing toegestuurd? Gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender en deze e-mail te verwijderen.

  Wij doen al het mogelijke om de veiligheid en de discretie van onze berichten te bewaken. Zodra het verzonden is, kan echter niemand de veiligheid van een e-mailbericht 100% garanderen. De bank is als verzender daarom niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen die kunnen ontstaan tijdens de verzending. U kan ons op elk moment een kopie op papier vragen indien u de juistheid van een bericht wil verifiëren.

 4. Auteursrechten
  De auteursrechten van de teksten en foto’s op deze website zijn beschermd. Behalve voor uw persoonlijk gebruik mag u geen teksten verveelvoudigen of openbaar maken d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder toestemming van de uitgever.

 5. Privacy
  Voor meer informatie over de bescherming van uw privacy verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring.

 6. Algemene informatie

  Van Breda Immo Consult NV,
  een dochteronderneming van Bank J.Van Breda & C° NV

  Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen
  Ondernemingsnummer 0726.963.530
  RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen

  Toezichthoudende autoriteit:
  Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.
  Beroepstitel vastgoedmakelaar - bemiddelaar BIV 207380.
  Als erkend vastgoedmakelaar - bemiddelaar onderworpen aan de
  BIV plichtenleer
  De verzekeringsonderneming die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160.
 7.